WAT IS VITAAL?

Vitaliteit staat  voor energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met een groot doorzettingsvermogen. Energiek is in dit geval de energie hebben en gemotiveerd zijn om doelen te halen te halen. Veerkracht om de dagelijkse problemen de baas te kunnen.
Vitaliteit wordt meestal in een adem genoemd met duurzame inzetbaarheid. In dat geval zijn er nog twee aspecten van belang. Deze zijn werkvermogen en employability. Twee aspecten die met de psychische en fysieke gesteldheid van een medewerker te maken hebben. Employability verwijst naar het vermogen om nu en in de toekomst verschillende functies en werkzaamheden te kunnen blijven vervullen. In dit kader spreken we ook wel van een “lifetime employability”.

Waarom al die aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?
Een belangrijke reden is wel het onbetaalbaar worden van allerlei vervroegde uittredingsregelingen en het feit dat de AOW leeftijd is verschoven naar 67 jaar. Echter het is niet de enige reden. In onze moderne organisaties is door het al jarenlang afwezig zijn van oudere werknemers het omgaan met deze specifieke groep werknemers in onbruik geraakt. We weten niet meer hoe we met oudere medewerkers moeten omgaan en het imago van de oudere medewerker is ook nog eens verslechterd.
We kunnen dan ook stellen dat alle vervroegde uittredingsregelingen een negatief gevolg hebben gehad op onze visie over de inzetbaarheid van oudere medewerkers.
Anno 2016 zullen we er aan moeten wennen dat onze organisaties bevolkt gaan worden door steeds ouder wordende medewerkers. En als we daar geen adequaat beleid opzetten kunnen we wachten op de problemen die zich aan gaan dienen.
 

Vitaliteit en uw organisatie

U wilt ongetwijfeld weten of uw organisatie naast de verschillende duurzaamheiddoelstellingen ook voldoet aan de vitaliteitseisen anno 2016. Is uw organisatie vitaal. Ongetwijfeld weet u als manager al veel. Er zijn uitkomsten van werktevredenheidsonderzoeken, ziekteverzuimcijfers en cijfers over natuurlijk verloop.  Alleen de vraag is of dit u voldoende zicht geeft op de vitaliteit van uw organisatie.
Een vitaliteitsscan kan u helpen een antwoord op die vraag te vinden.
Waar bestaat zo’n scan uit:
 • inhoud en organisatie van het werk (kwaliteit van de arbeid)
  • de arbeidsvoorwaarden
  • de arbeidsinhoud
  • de arbeidsverhoudingen
  • de arbeidsomstandigheden
 • de toepassing van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in het organisatiebeleied
  • leiderschapsstijl van de managers
  • doelstelling van het beleid
  • de kritische succesfactoren
  • de communicatie
 • de geschiktheid van de medewerker voor de functie
  • kennis
  • competenties
 • de vitaliteit van de medewerkers gemeten in:
  • fysieke conditie
  • mentale conditie
  • sociale conditie
  • motivatie
 
 

Vitaliteitmanagement

Onze maatschappij verandert continue en veroorzaakt onzekerheid bij mensen. Steeds meer wordt er van ons verwacht dat wij wendbaar en veerkrachtig zijn. Iets wat vitaliteit van ons vraagt.
Onder vitaliteitsmanagement verstaan we het beleid dat is gericht op het bevorderen van vitale oudere en jongere werknemers in een vitale, veerkrachtige en wendbare organisatie.
In het vitaliteitmanagement zitten alle activiteiten die werkgevers ontplooien om hun werknemers te stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken en het behouden van plezier in het werk.
 
Vitaliteitmanagement geeft een andere invalshoek Van negatief gericht op het voorkomen van ziekte en uitval naar positief gericht op het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid.
In plaats van de nadruk te leggen op negatieve uitkomsten van het werk, zoals werkstress, arbeidsongeschiktheid, uitval, burn-out en andere psychische klachten geeft vitaliteitmanagement juist aandacht aan het bevorderen van gezondheid en welbevinden en aan de omstandigheden en randvoorwaarden die dat ondersteunen en versterken.
Het uiteindelijke doel is om op deze manier optimaal functioneren en langer doorwerken mogelijk te maken.
 

Vitalliteit - eenvoudig vitaal blijvenHet is belangrijk om iedere dag voldoende beweging te krijgen. Op z'n minst 10.000 stappen. Met een stappenteller kun je in de gaten houden hoeveel stappen je zet op een dag. Dan zul je er ook achter komen dat 10.000 stappen eigenlijk best veel is. In de praktijk komt het er op neer dat je in totaal een uur per dag in beweging moet zijn om dat doel van 10.000 stappen te behalen. Dat is inclusief lopen door je huis, boodschappen doen of op kantoor een kop koffie halen. Je zult merken dat je op een gemiddelde dag misschien toch maar tot de 6.000 stappen komt. Voor die laatste stappen moet je dus nog even extra je best doen.
 
Wat kun je doen om zonder extra inspanning het aantal van 10.000 stappen per dag te halen?
Vergeet allereerst niet ‘s morgens je stappenteller te activeren. Tegenwoordig zijn deze in verschillende uitvoeringen via apps op de smartfone eenvoudig te downloaden. Dan ga je aan de slag:
 
 • Je besteedt de lunchpauze niet achter je bureau of in de kantine, maar door een lekkere wandeling te maken. Boterham uit het vuistje, een frisse neus halen en vervolgens met nieuwe energie weer aan de slag.
 • Je auto parkeer je gewoon een eindje verderop. Kies eens niet voor de dichtstbijzijnde parkeerplaats, maar zorg dat je nog een stukje moet lopen. Reis je met het openbaar vervoer? Stap dan eens een bus, metro of tramhalte eerder uit.
 • Een lang telefoongesprek voer je niet vanaf de bank, maar tijdens het wandelen. Gebruik de headset van je telefoon, dan kun je comfortabel lopen en bellen.
 • Een walking meeting te doen. Verplaats de vergadering uit de vergaderzaal naar buiten en bespreek belangrijke zaken tijdens het lopen. Hoogstwaarschijnlijk levert de frisse buitenlucht je nog extra inspiratie op ook.
 • Niet ín een koffiezaakje af spreken met een vriend, familie of kennis, maar je koffie to go mee nemen en samen even een blokje om te maken.
 

Wat zijn de positieve werkkenmerken die vitalisering verruimen?

De beleving van vitaliteit wordt versterkt wanneer er meer tegemoet wordt gekomen aan iemands behoefte aan autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Zelfverwezenlijking, zelfvertrouwen en tevredenheid met het leven zijn voorbeelden van factoren die de vitaliteit kunnen bevorderen. Vitaliteit wordt ook in verband gebracht met de intrinsieke motivatie. Het vermogen om nieuwe dingen te gaan doen of uitdagingen te zoeken om de eigen capaciteiten te gebruiken of uit te breiden.
Hulpbronnen hierbij zijn alle fysieke, sociale en organisatorische aspecten van het werk die bijdragen aan het realiseren van de taakstellingen, die de daarmee verbonden werkeisen verminderen en die persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren.
Voorbeelden zijn steun van collega’s en autonomie om zelf het werk in te delen. Zij bevorderen niet alleen de intrinsieke motivatie maar dragen ook bij aan de gezondheid en de bevlogenheid van werknemers.
 

Hoe houden we jong en oud vitaal?

Van negatief gericht op het voorkomen van ziekte en uitval naar positief gericht op het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid.
In plaats van de nadruk te leggen op negatieve uitkomsten van het werk, zoals werkstress, arbeidsongeschiktheid, uitval, burn-out en andere psychische klachten geeft vitaliteitmanagement juist aandacht aan het bevorderen van gezondheid en welbevinden en aan de omstandigheden en randvoorwaarden die dat ondersteunen en versterken.
Het uiteindelijke doel is om op deze manier optimaal functioneren en langer doorwerken mogelijk te maken.
 

don't worry be happy

Posted op 12 juli 2017 - Hans Riebroek

Watou Kunstenfestival 2017 - Thema: over alleenigheid en ondraaglijke eenzaamheid.

In het Belgische grensplaatsje Watou is weer het jaarlijkse kunstenfestival van start gegaan. In juli en augustus kun je weer dagelijks genieten van diverse actuele kunstvormen die over verschillende locatie in het dorp worden geëxposeerd. Op een 10-tal locaties (huizen, boerderijen, de hommel brouwerij en de kerk), die speciaal zijn omgebouwd tot expositieruimte kom je de meest bijzondere kunstobjecten tegen. Afgewisseld met videokunst, gedichten en een muziektentoonstelling van het werk van Jacques Brel. In een van de zalen kwam ik een groot scherm tegen waarop de Worry Ball te zien was. Telkens hoorde je stemmen hun grootste zorgen tegen de bal vertellen. De Worry Ball is een interactieve sculptuur die zoveel in exposities is te zien als online te vinden is. De bal is gebaseerd op Guatemalteekse folklore van de worrydolls. Popjes waar je voor het slapen je zorgen aan vertelt, het popje onder je hoofdkussen legt, gaat slapen en de volgende ochtend zijn je zorgen weg. Thomas Marcusson doet hetzelfde maar nu met een bal die bestaat uit honderden popjes. Met de microfoon van je computer kun je je zorgen inspreken in de Worry Ball. Als je zijn website bezoekt hoor je de zorgen van mensen die iets ingesproken hebben. Het mooie is dat je ontdekt dat zorgen internationaal zijn. Iets om zelf te proberen? En wie weet werkt het. De worryball is te vinden op http://scissors.cc/theworryball/. Probeer het maar eens wie weet werkt het.

Wandelend Coachen

Posted op 25 april 2017 - tocoteam

Wandelend coachen We zijn geneigd om alles zittend te doen. Hele dagen zitten we achter bureaus naar beeldschermen te staren. We hebben zelfs programma’s nodig om ons erop te attenderen dat we moeten bewegen. We zouden er bijna stress van krijgen als we niet onze dagelijkse stappen hebben gehaald die wij volgens onze gezondheidsapp op onze telefoon moeten maken. Ook het voeren van coachgesprekken doen we aan een tafel of in lekker zittende fauteuils. Reden te meer om onze coachaanpak een vitaliteitsimpuls te geven. Niet twee uur zitten en nadenken, maar lekker wandelen in de vrije natuur en nadenken. We verplichten niemand ertoe maar er is zoveel anders mogelijk. Frisse lucht, rust en ruimte en soms een beetje regen geven u een compleet andere kijk op uw vragen. We spreken af ergens aan het begin van de duinen of op een plek aan het strand of in Clingendael of …… Het maakt niet zo veel uit als we maar kunnen bewegen. Het bewegen geeft een extra dimensie aan het coachen. Er komt nieuwe energie los en ook onze creativiteit in het bedenken van oplossingen wordt gestimuleerd. Hoe lang duurt de wandeling? De lengte en de duur van de wandeling bepaalt u zelf. In een coachgesprek van ongeveer twee uur lopen we rond de 5 km en nemen even de tijd vooraf en achteraf om wat zaken door te nemen en af te spreken. Interesse? Neem contact op en we spreken snel af om over uw coachvraag te praten. In ons eerste gesprek kijken we samen hoeveel tijd we nodig hebben om voor uw coachvraag een bevredigend antwoord te vinden. Voor 1,5 uur wandelend coachen rekenen wij € 150,- (exclusief BTW). Een kop koffie, thee, of flesje water is bij de prijs inbegrepen.

Koerskaart van “ werkstress naar werkplezier”.

Posted op 4 januari 2017 - Tocoteam

Koerskaart van “ werkstress naar werkplezier”.
Wat is het en hoe werkt het?
Afgelopen december hebben wij met een groep kennis gemaakt met de Koerskaart van “werkstress naar werkplezie”r. De koerskaart laat zich als een spel sturen door in een groep van maximaal 8 deelnemers in ongeveer 2 uur met elkaar 8 vragen te beantwoorden. Het doel van het met elkaar spelen van de koerskaart is het krijgen van zicht op de factoren die stress veroorzaken de zogenaamde stressbronnen en de factoren die je energie geven. Deze energiebronnen vertalen zich in drie aspecten: Competenties, Autonomie en Verbinding. Bij competenties gaat het vooral om het feit of je de benodigde competenties voor je werk hebt. Past het werk bij jou? En heb je voldoende leer- en ontwikkelmogelijkheden? Bij autonomie gaat het om de vraag of je in je werk voldoende regel ruimte en zelfstandigheid hebt. Bij verbinding gaat het of je waardering en steun van anderen krijgt. Drie aspecten die zeer bepalend zijn voor de mate waarin je stress kunt ondervinden als een of meerdere van de drie ontbreken. Na het vaststellen van deze energiebronnen komt de vraag welke van de drie voor de deelnemers aan het spel belangrijk zijn. De ervaring leert dat steun ondervinden van leiding en collega’s hoog scoort als energiebron. Voor een groot aantal deelnemers is autonomie een belangrijke bron om lekker in je vel te zitten. De vraag wordt afgerond met te praten en elkaar te adviseren over hoe de energiebronnen nog verder te versterken zijn. De Koerskaart wordt afgerond met een actieplan. Wat is jouw eerste stap in het verminderen van je werkstress en het vergoten van je werkplezier.
Ervaring
Onze ervaring is dat de koerskaart een goed middel is om met medewerkers van bedrijven of afdelingen kritisch naar het werk te kijken. Met name autonomie en verbinding zijn punten die nogal snel vergeten worden, maar wel sterk bepalend zijn voor het werkplezier van medewerkers. Door dit zichtbaar te maken kan er meer plezier in het werk gebracht worden. Dit leidt uiteindelijk tot een vermindering van het ziekteverzuim.
Interesse
eeft u interesse om met uw bedrijf of afdeling een keer de koerskaart te spelen neem dan contact met ons op. Wij verzorgen en begeleiden graag een sessiemiddag of ochtend voor u.

Beweeg achter je bureau (Koefnoen)

Een goed gezondheidsbeleid

Opzoek naar meer informatie?